Czym jest NOM?

NOM, czyli Novus Ordo Missae to porządek celebrowania mszy promulgowany w 1969 przez papieża Pawła VI konstytucją apostolską „Missale Romanum”.