Jak zachowywać się w czasie Starej Mszy?

Jak się zachować w czasie Mszy śpiewanej?

Przepisy liturgiczne nie normują zewnętrznego  zachowania wiernych w czasie Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jednak istnieje tradycja określająca zwyczajowe postawy, gesty i słowa wiernych. Zestawiono je w poniższej tabeli:

Akcja liturgiczna Uczestnictwo zewnętrzne wiernych
Postawy Gesty Słowa / śpiewy
Aspersja stojąc głęboki pokłon przy Gloria Patri, znak krzyża śpiew Asperges po intonacji przez kapłana
Ubieranie szat liturgicznych siedząc
Introit (i modlitwy u stopni ołtarza) klęcząc
Kyrie stojąc śpiew Kyrie na przemian z chórem
Gloria stojąc małe pokłony przy – adoramus Te, – gratias agimus Tibi, – Jesu Christe, – suscipe deprecationem nostram śpiew Gloria na przemian z chórem
Dialog przed kolektą stojąc odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Kolekta stojąc Amen na koniec
Lekcja, graduał, alleluja siedząc
Dialog przed ewangelią stojąc krzyżyk na czole, ustach i piersiach odpowiedzi: Et cum spiritu tuo Gloria tibi, Domine
Ewangelia stojąc
Homilia siedząc
Credo stojąc małe pokłony przy – Deum, – Iesum i – adoratur

przyklęknięcie od Et incarnatus est do homo factus est (mały pokłon przy Maria)

śpiew Credo z chórem
Dialog przed ofiarowaniem stojąc odpowiedź Et cum spiritu tuo
Ofiarowanie siedząc (stojąc przy okadzaniu wiernych) (małe pokłony przy okadzeniu wiernych)
Orate, fratres stojąc odpowiedź Suscipiat Dominus sacrificium…
Sekreta odpowiedź Amen
Dialog prefacji stojąc odpowiedzi: Et cum spiritu tuoHabemus ad DominumDignum et justum est
Prefacja stojąc
Sanctus stojąc śpiew razem z chórem
Kanon (po Sanctus) klęcząc pokłony przy konsekracjach chleba i wina odpowiedź Amen na zakończenie całego Kanonu
Pater noster stojąc śpiew ostatniej prośby: Sed libera nos a malo
Pax Domini stojąc odpowiedź Et cum spiritu tuo
Agnus Dei stojąc śpiew z chórem
(Pax tecum) stojąc (pocałowanie pacyfikału)
Komunia kapłana klęcząc
Ecce Agnus Dei klęcząc uderzenia w piersi potrójne Domine, non sum dignus…
Komunia wiernych klęcząc
Ablucje siedząc
Dialog przed pokomunią stojąc odpowiedź Et cum spiritu tuo
Pokomunia stojąc odpowiedź Amen
Dialog zakończenia Mszy stojąc Odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias
Błogosławieństwo końcowe klęcząc Odpowiedź Amen
Dialog przed ostatnią ewangelią stojąc znaki krzyża Odpowiedzi Et cum spiritu tuo oraz Gloria tibi, Domine
Ostatnia ewangelia stojąc przyklęknięcie na Et Verbum caro factum est Odpowiedź Deo gratias – lub śpiew antyfony maryjnej

 

Źródła:

  • https://liturgia.bydgoszcz.pl
  • http://mszawbrwinowie.blogspot.com