“Katolicy” (The Conflict)

Świetny, zupełnie niegdyś przemilczany film “Katolicy” (The Conflict) Jacka Golda. Najwyższego lotu sposób ukazania problemów Kościoła po Soborze Watykańskim II (w filmie nazywanym “Soborem IV-tym”), które kształtują (niszczą, deformują) również nasz obecny czas. Obowiązkowa lektura kinowa dla każdego katolika – pamiętając wszakże, że niektóre problemy “posoborowia” zostały tu przerysowane, dla większej wyrazistości artystycznej (film oparty jest na powieści kanadyjsko–irlandzkiego pisarza Briana Moore’a). Na przykład: zamknięcie dla pielgrzymek Sanktuarium w Lourdes czy dyskutowany w filmie “zakaz spowiedzi indywidualnej”, którego Sobór Watykański II na szczęście nie wprowadził”

Źródło opisu:

  • ekspedyt.org